Διοίκηση Τμήματος


Διοικητική θέση Όνομα E-mail
Πρόεδρος του Τμήματος Στυλιανός Ξανθός xanthos@autom.teithe.gr
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Θεόδωρος Κοσμάνης kosmanis@vt.teithe.gr


Δομές Τμήματος


Θέση Όνομα
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Δημήτρης Τριανταφυλλίδης
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Θεόδωρος Κοσμάνης
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Στυλιανός Ξανθός
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Φώτιος Στεργιόπουλος
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Απόστολος Κορλός
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Στυλιανός Ξανθός
Υπεύθυνος Erasmus Plus Μιχαήλ Κιζήρογλου
Επικοινωνία με Κοινωνικούς-Πολιτιστικούς-Παραγωγικούς Φορείς Χρήστος Άνδρας
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Δημήτριος Μπεχτσής