Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ρομποτικής

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.)

Η εκπαιδευτική δυναμική της ρομποτικής συνίσταται στη δυνατότητα που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους να συνθέσουν μια μηχανική οντότητα (π.χ. ένα μοντέλο αυτοκινήτου) και να την κατευθύνουν με τη βοήθεια ενός απλού και εύχρηστου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν φυσικά μηχανικά μοντέλα και εφαρμόζουν έννοιες και ιδέες με σκοπό την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Δημιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο η ανάγκη μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης στο χώρο αυτό.

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενο στην ανάγκη αυτή της αγοράς για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, οργανώνει το καινοτόμο πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ρομποτικής”, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, πτυχιούχους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης (Παν και ΤΕΙ όλων των κατευθύνσεων) και στελέχη επιχειρήσεων και οδηγεί στην απόκτηση σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης.
Τα σεμινάρια υλοποιούνται στον χώρο του ΑΤΕΙΘ ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη κατόπιν συνεννόησης.


Προγραμματισμένα Σεμινάρια:
Θεσσαλονίκη
Πρέβεζα
Λάρισα
Καστοριά

Νέα


Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 7,5 ECTS και 7,5 ECVET.

Κόστος


Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 280 ΕΥΡΩ. Τα χρήματα κατατίθενται σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Δηλώσεις Συμμετοχής


Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνετε τη φόρμα (. pdf) και την αποστέλλετε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: tsagaris@autom.teithe.gr


Περιεχόμενα Προγράμματος


Ενότητες

  • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • Βασικές αρχές Παιδαγωγικής
  • Εισαγωγή στη Ρομποτική
  • Σχεδίαση και αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
  • Υλοποίηση ολοκληρωμένων σεναρίων
  • Βασικές αρχές προγραμματισμού Ρομποτικών συστημάτων

Διάρκεια προγράμματος:

6 Εβδομάδες

110 Διδακτικές ώρες

Παρακολούθηση 2 ΣΚ (12ΔΩ + 12ΔΩ)

Εξ' αποστάσεως μελέτη 86 ώρες


Επικοινωνία


  Laboratory of Robotics and mechatronic systems, Department of Automation Engineering, ATEI Thessaloniki, Greece 57400