Η ομάδα των φοιτητών


Γιώργος Βλαχογιάννης

Ανάπτυξη Ιστού και Διαχειριστικού περιβάλλοντος

Αλέξανδρος Στυλιάδης Χάιντς

Διαχείριση & Συντήρηση Ιστότοπου

Συμεών Σιδέρης

Διαχείριση & Συντήρηση Ιστότοπου