Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης


Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Ο/Η απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης : σχεδιάζει, υλοποιεί, βελτιώνει, διαχειρίζεται Συστήματα που αποτελούνται από: ανθρώπους, υλικά, εργαλεία, μηχανές, οικονομικούς πόρους, πληροφορική και ενέργεια, για την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών (υλικών και άυλων πόρων).

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του πενταετούς προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης εδώ

Το τροποποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021 του ΔΙΠΑΕ υπάρχει στο [pdf]

Στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1. «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης», https://automation.dipae.edu.gr/
2. «Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion», http://www.smart-sea.eu
Τον Οκτώβριο του 2021 αναμένεται να λειτουργήσει το ΠΜΣ με τίτλο: «Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»

Erasmus+ Course Syllabus offered by the Industrial Engineering and Management Department.


Ανακοινώσεις


Προειδοποίηση για τις διαδικτυακές εξετάσεις

Στυλιανός Ξανθός, Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 20:57

Επειδή παρατηρήθηκαν φαινόμενα αντιγραφής στις διαδικτυακές εξετάσεις υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες θα παραπέμπονται στο πειθαρχικό με κίνδυνο στέρησης του δικαιώματος εξέτασης για τουλάχιστον 2 εξεταστικές.


Εξέταση μαθήματος ''Αγγλική Ορολογία'' Α εξαμήνου

Απόστολος Τσαγκάρης, Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 14:48

Η εξέταση του μαθήματος "Αγγλική Ορολογία" του Α' Εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/06 και ώρα 15.00 στην zoom αίθουσα https://zoom.us/j/7293147408.


Μετάβαση φοιτητών παλαιών προγραμμάτων σπουδών στο Τμήμα ΜΠΔ

Σερασίδου Βέρρα, Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 11:31

Παρακαλούνται οι φοιτητές παλαιών προγραμμάτων σπουδών (Τμήματος Μηχανικών Οχημάτων και Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού) που θέλουν να μεταβούν στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης να λάβουν γνώση των δύο ακόλουθων εγγράφων: (i) Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου και (ii) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για μετάβαση στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΜΠΔ.  Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί πλήρως σε όλα τα μαθήματα των παλαιών προγραμμάτων, να έχουν τελειώσει την πρακτική τους άσκηση και την πτυχιακή τους εργασία και κατόπιν να αιτούνται εισαγωγή στο Τμήμα ΜΠΔ. Δεν ισχύει η παρούσα απόφαση για φοιτητές που έχουν ήδη αιτηθεί και ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΜΠΔ ή για φοιτητές που θα το αιτηθούν μέχρι και το τέλος της β' εξεταστικής περιόδου χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του παρόντος ακαδημαικού έτους 2020-21.