Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης


Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Ο/Η απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης : σχεδιάζει, υλοποιεί, βελτιώνει, διαχειρίζεται Συστήματα που αποτελούνται από: ανθρώπους, υλικά, εργαλεία, μηχανές, οικονομικούς πόρους, πληροφορική και ενέργεια, για την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών (υλικών και άυλων πόρων).

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Τμήματος εδώ

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του πενταετούς προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης εδώ

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-2024 του ΔΙΠΑΕ υπάρχει στο [pdf]

Ώρες Γραφείου Μελών ΔΕΠ, Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΙΠΑΕ [pdf]

Στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1. «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης», https://automation.dipae.edu.gr/
2. «Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», http://steam.dipae.edu.gr
3. «masTERs course on smArt Agriculture TECHnologies (TERRATECH)», (ERASMUS PLUS KA2), https://www.terratechmsc.eu/
4. «Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion» Σημείωση:Σε στάδιο επανίδρυσης μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής. http://www.smart-sea.eu

Erasmus+ Course Syllabus offered by the Industrial Engineering and Management Department.


Ανακοινώσεις:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-24 !
Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2023-24 !


Ζητούνται τελειόφοιτοι φοιτητές (4ο ή 5ο έτος) για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Σερασίδου Βέρρα, Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 18:04

To xρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το υλοποιεί το τμήμα σε συνεργασία με μεγάλη ιδιωτική επιχείρηση. Η συμμετοχή θα περιλαμβάνει για 6 μήνες 8ώρη καθημερινή εξ αποστάσεως απασχόληση με αμοιβή. Συγκεκριμένα ζητείται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες στο έργο της βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο (ΒΠΔΠΧ): 

-Καθημερινή αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και της λύσης ΒΠΔΠΧ με βάση προκαθορισμένες οδηγίες και metrics 
-Συλλογή των προκαθορισμένων metrics της λύσης ΒΠΔΠΧ (πχ. Run factor on/off, logbook of users , throughput increase, energy reduction) 
-Υποστήριξη των εργοστασίων στην αξιολόγηση των αναγκαίων PIDs και στην βελτιστοποίηση παλιών και νέων, με στόχο την καλύτερη λειτουργία των παραμέτρων ΒΠΔΠΧ. 
- Παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας των παραμέτρων ΒΠΔΠΧ κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους σε open loop, closed loop 
- Υποστήριξη στους PMO για την ολοκλήρωση των projects on time και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην αύξηση της παραγωγής και στη μείωση του κόστους. 
-Υποστήριξη της ομάδας των Data scientists στην αξιολόγηση των ιστορικών δεδομένων και στο καθορισμό των normal working conditions. 
-Υποστήριξη της αξιολόγησης της συσχέτισης των δεδομένων και όλων των μοντέλων που αναπτύσσουν για τις μεταβλητές. 
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν άμεσα email στη διεύθυνση tsagaris@ihu.gr


Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών Τετάρτη 29/05/2024

Σερασίδου Βέρρα, Τρίτη 28 Μαΐου 2024 14:31

Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση διπλωματικών εργασιών την Τετάρτη 29/05/2024 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα [pdf].


Ημέρα Καριέρας 2024

Σερασίδου Βέρρα, Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 14:05

Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ώρες 11:00-17:00 θα πραγματοποιηθεί η ημέρα καριέρας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στις εγκαταστάσεις του πρώην Τμήματος Μηχ. Οχημάτων. Πολλές εταιρείες πρόκειται να προσέλθουν στο χώρο ώστε να συνομιλήσουν με τους φοιτητές και να αναδείξουν τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης τους.