Ενημέρωση Covid-19Γενικές Πληροφορίες

Υπουργικές αποφάσεις - πρωτόκολλα για τον Covid-19
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 σε pdf.
Κατάρτιση πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και ορισμός υπευθύνων διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, και των αναπληρωτών τους, σύμφωνα με το άρθρο 6, της με αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-09-2021 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (4406 Β΄). Το κείμενο σε pdf.
Aναλυτικές προϋποθέσεις για την προσέλευση στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε pdf.


Επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης :


06-12-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

03-12-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε 1 νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.


02-12-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε 1 νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.


01-12-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.


26-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε 1 νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.


21-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε 1 νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

20-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε 1 νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

19-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε 1 νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

18-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν συνολικά 2 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

17-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε 1 νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

15-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν συνολικά 2 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

14-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν συνολικά 3 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

12-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν συνολικά 3 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκαν απολυμάνσεις αιθουσών σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

10-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν συνολικά 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δρομολογήθηκε απολύμανση της αίθουσας 43 σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

09-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε άλλο 1 κρούσμα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Έχουν δρομολογηθεί απολυμάνσεις των αιθουσών (47, Εργαστήριο Εργαλειομηχανών) σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ.

06-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε άλλο 1 κρούσμα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, δεν συντρέχουν όμως λόγοι να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

04-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν άλλα 2 κρούσματα σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, δεν συντρέχουν όμως λόγοι να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

03-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε νέο κρούσμα στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν: Δευτέρα 01/11/2021 στην αίθουσα 43 13‐1500 Τεχνική Σχεδίαση, Τρίτη 02/11/2021 στην αίθουσα 43 12‐1500 Στατική, Τρίτη 02/11/2021 στην αίθουσα 311 09‐1200 Αγγλική Ορολογία. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί απολύμανση των αιθουσών πριν διεξαχθούν μαθήματα και να ακολουθήσουμε τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο pdf.

01-11-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν άλλα 2 κρούσματα σε φοιτητές 1ου και 2ου έτους του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Οι φοιτητές αυτοί είχαν περιορισμένη παρουσία σε μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν τις 2 προηγούμενες εβδομάδες, όπου ήταν εφικτή και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων (αερισμός αίθουσας, αποστάσεις, μάσκες) και έτσι δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση καθώς περιλαμβάνει και χρήσιμες πληροφορίες για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται στο pdf.

27-10-21

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν 2 κρούσματα σε φοιτητές 3ου και 5ου έτους του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν την προηγουμένη και την τρέχουσα εβδομάδα. Η τελευταία ημέρα παρουσίας των κρουσμάτων στο Τμήμα ήταν η Δευτέρα 25/10/21. Δείτε αναλυτικά στοιχεία για τις ημέρες, τις αίθουσες και τα μαθήματα, καθώς όσοι συμμετείχαν σε αυτά θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που περιγράφονται στο pdf.