Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - ΔΙΠΑΕ

Γενικές Πληροφορίες


Πληροφορίες για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Έτος Ίδρυσης 2019
Βασικό Πεδίο Σπουδών Παραγωγή και Διοίκηση
Τίτλος Πτυχίου Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Βαθμίδα Εκπαίδευσης Ανώτατη
Επωνυμία Ιδρύματος Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Θεσμικό Πλαίσιο Ιδρύματος Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δημόσιο Ίδρυμα Εκπαίδευσης
Τρόπος Εισαγωγής Κατόπιν εισιτήριων εξετάσεων
Αριθμός Εισακτέων 220 Φοιτητές / χρόνο